ANBI-stichting

Algemeen Nut Beogende Instellling

Doelstelling van Stichting inzet voor Zorg:
Wij willen een toonaangevende speler zijn op het gebied van resultaatgerichte ondersteuning aan kinderen, jongeren en volwassenen. Om dit vorm te geven zal er in toenemende mate samengewerkt worden met zorgaanbieders. Door samenwerking kan er op een breed terrein specialistische ondersteuning geboden worden. Door maximale keuzevrijheid zijn er mogelijkheden om eigen regie vorm en kansen te geven.

Meer informatie over doelstelling en hoofdlijnen kunt u vinden in ons meerjarenplan 2018-2021.

Stichting inzet voor Zorg heeft als bestuurder Martijntje van Diesen en als raad van toezicht Eric Jansen, Conny Cortie, Carin Rombouts en Anniek Stoutjesdijk.

De toezichtvisie is gepubliceerd op de website onder toezichtvisie raad van toezicht onder informatie.
De toezichthouders zien er onder andere op toe dat de WNT wordt toegepast.

Financiële toelichting op de jaarrekening inzien: zie de maatschappelijke verantwoording van Stichting inzet voor Zorg.

Donaties

Donaties zullen gebruikt worden om de samenwerking verder te innoveren en de kwaliteit van het samenwerkingsnetwerk te optimaliseren. Wilt u doneren? Dat kan!

Rekeningnummer: NL56ABNA0513952500
tbv Stichting inzet voor Zorg
met als onderwerp ‘donatie’.

Stichting inzet voor Zorg
RSIN 851759403