PLANNING

Beste cliënten, ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers,

Hieronder treft u het groepsaanbod van Stichting Inzet voor Zorg.

Frequent zult u een update van de planning op deze website terug vinden. Bij vragen neem gerust contact op voor de mogelijkheden.  

Tevens worden (last-minute) activiteiten en nieuwtjes ook geplaatst op onze Facebook pagina en/of Twitter.

Financiering van de groepsactiviteiten vindt plaats door twee diverse stromingen:

  • PGB: De cliënt en/of wettelijk vertegenwoordiger van de cliënt is zelf verantwoordelijk voor het inzetten van de toegewezen uren voor groepsbegeleiding op basis van de tarievenlijst van SIVZ.
  • Zorg in Natura (Gemeente): De cliënt bepaald in samenspraak met SIVZ of en welke groepsactiviteiten ingezet gaan worden. Dit hangt samen met het bereiken van de afgesproken doelen, het behalen van de afgesproken resultaten zijn hierin bepalend.

Tijdens al onze groepsactiviteiten wordt de werkmethodiek ervarend leren gehanteerd. Het letterlijk in beweging brengen van mensen met een Autisme Spectrum Stoornis en/of gedragsproblematiek brengt een ander alertheid niveau waardoor er ook figuurlijk dingen in beweging gezet kunnen worden. Dit is een manier van leren omgaan met de beperking welke in alle leeftijden en leefgebieden kan worden toegepast. Hiervoor geldt heel duidelijk 'jong geleerd is oud gedaan'. We bieden door deze methode een tool welke cliënten zelf kunnen inzetten zonder afhankelijk te zijn van andere personen (zorgverleners).

Binnen het ervarend leren werken we volgens een cyclisch proces

  1. Het ervaren zelf (de doe-fase)
  2. Reflectie (de terugkijk-fase)
  3. Toepassen (de vertaal-fase)
  4. Proberen (de keuze-fase)

 

JAARPLANNING 2016 & 2017

   DATUM ACTIVITEIT  OPGEVEN VÓÓR 
MAART 1 Themadag 'Nationaal Militair Museum' 15-2
  3 Themadag 'De Ontdekfabriek' 17-2
  10-11-12 Logeerweekend 27-1
       
APRIL 7-8-9 Logeerweekend 24-2
  21-22-23 Logeerweekend jongens 14+ 10-3
  24 Themadag 10-4
  26 Themadag 12-4
  24 t/m 28 Midweek 13-3
       
MEI 1 Themadag 17-4
  3 Themadag 19-4
  12-13-14 Logeerweekend 31-3
       
JUNI 2 t/m 5 Familieweekend Belgische Ardennen let op! 1-3
       
JULI 30 juni & 1-2 juli Logeerweekend 19-5

TERMIJN OPGAVE GROEPSACTIVITEITEN:

Voor Themadagen: Opgave tot 2 weken voorafgaand aan de activiteit. Themadagen zijn van ongeveer 9.00 tot 17.00 uur.

Voor Groepsactiviteiten met overnachting: Opgave tot 6 weken voorafgaand aan de activiteit.

Mocht u buiten deze termijn willen deelnemen kan dit alleen na overleg met Stichting Inzet voor Zorg.

Algemene Voorwaarden Stichting Inzet voor Zorg zijn van toepassing.

Opgave en contact voor de groepsbegeleiding:

groepsactiviteiten@stichtinginzetvoorzorg.nl 

Contactpersonen:

Ivonne van Nijnatten: 06-42257571

Input, ideeën, feedback?
groepsactiviteiten@stichtinginzetvoorzorg.nl

Voor Themadagen: Opgave tot 2 weken voorafgaand aan de activiteit. Themadagen zijn van ongeveer 9.00 tot 17.00 uur.

Voor Groepsactiviteiten met overnachting: Opgave tot 6 weken voorafgaand aan de activiteit.

Mocht u buiten deze termijn willen deelnemen kan dit alleen na overleg met Stichting Inzet voor Zorg.

Algemene Voorwaarden Stichting Inzet voor Zorg zijn van toepassing.

Opgave en contact voor de groepsbegeleiding:

groepsactiviteiten@stichtinginzetvoorzorg.nl 

Contactpersonen:

Ivonne van Nijnatten: 06-42257571

Input, ideeën, feedback?
groepsactiviteiten@stichtinginzetvoorzorg.nl