Klachtenregeling 

Ontevreden?
Samen lossen we het op! 

Stichting inzet voor zorg heeft een onafhankelijke klachtencommissie opgericht. Als kleine zorgaanbieder en of zzp-er kunt u hierbij aansluiten.

We streven allemaal naar goede zorg en bij ontevredenheid willen we de oorzaak wegnemen en herhaling voorkomen.

Zie voor meer informatie het klachtenreglement  zoals vastgelegd in de ISO. Deze regeling is bedoeld voor alle cliënten en vertegenwoordigers van Stichting Inzet voor zorg, onderaannemers en andere aangesloten kleine zorgaanbieders. 

Aanmeldformulier Klachtenregeling

Klachten over Stichting Inzet Voor Zorg?

Een klacht kunt u melden:


– Per mail; info@stichtinginzetvoorzorg.nl
– Anoniem via telefoonnummer: 06-24849636
– Via het klachtenformulier, klik hiervoor op
   onderstaande button

Klachtenformulier