Tarieven

Financiering vindt plaats middels twee diverse stromingen:

ZORG IN NATURA (Gemeente): De cliënt bepaald in samenspraak met Stichting Inzet voor Zorg of en welke zorg ingezet gaan worden. Dit hangt samen met het bereiken van de afgesproken doelen, het behalen van de afgesproken resultaten zijn hierin bepalend.

PGB:
De cliënt en/of wettelijk vertegenwoordiger van de cliënt is zelf verantwoordelijk voor het inzetten van de toegewezen uren voor begeleiding op basis van de tarievenlijst van Stichting Inzet voor Zorg.


BEGELEIDING INDIVIDUEEL
Begeleiding individueel / persoonlijke verzorging ; ma t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur € 47,= per uur
Begeleiding individueel / persoonlijke verzorging ; ma t/m vrijdag van 17.00 t/m 09.00 uur € 49,= per uur
Begeleiding individueel / persoonlijke verzorging ; complex en op zaterdag en zondag € 55,= per uur

Alle bovengenoemde prijzen en informatie zijn onder voorbehoud van typefouten en/of wijzigingen.