Tarieven

Financiering van de groepsactiviteiten vindt plaats door twee diverse stromingen:

PGB: De cliënt en/of wettelijk vertegenwoordiger van de cliënt is zelf verantwoordelijk voor het inzetten van de toegewezen uren voor groepsbegeleiding op basis van de tarievenlijst van Stichting Inzet voor Zorg.
ZORG IN NATURA (Gemeente): De cliënt bepaald in samenspraak met Stichting Inzet voor Zorg of en welke groepsactiviteiten ingezet gaan worden. Dit hangt samen met het bereiken van de afgesproken doelen, het behalen van de afgesproken resultaten zijn hierin bepalend.

BEGELEIDING INDIVIDUEEL
Begeleiding Individueel / persoonlijke verzorging ; ma t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur € 47,= per uur
Begeleiding Individueel / persoonlijke verzorging ; ma t/m vrijdag van 17.00 t/m 09.00 uur € 49,= per uur
Begeleiding Individueel / persoonlijke verzorging ; complex en op zaterdag en zondag € 55,= per uur

Alle bovengenoemde prijzen en informatie zijn onder voorbehoud van typefouten en/of wijzigingen.